095-6615055 | hd.acc@heyday.co.th

Accountant

เขียนโดย Administrator on .

  Accountant | การบัญชี 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียด

  สามารถนำเสนอ Present ข้อมูลโครงการ ชิ้นงานให้กับลูกค้าให้เข้าใจรายละเอียดของโครงการและชิ้นงานต่างๆได้

  คุณสมบัติ

  •  วุฒ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  •  มีประสบการณงานขายโครงการ เช่น สำนักงานออฟฟิต ห้องชุด ห้องโรงแรม A.E
  • มีความตั้งใจ พัฒนา รับผิดชอบในหน้าที่ที่ดูแล

   สวัสดิการ
   • เงินเดือน
   • OT
   • โบนัส
   • เบี้ยขยัน
   • ค่าตำแหน่ง