095-6615055 | hd.acc@heyday.co.th

maketing

เขียนโดย Administrator on .

  Marketing การตลาด (2 ตำแหน่ง)

  ลักษณะงานสามารถนำเสนอ Present ข้อมูลโครงการ ชิ้นงานให้กับลูกค้าให้เข้าใจรายละเอียดของโครงการและชิ้นงานต่างๆได้

  คุณสมบัติ

  • วุฒ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณงานขายโครงการ

  เช่น สำนักงานออฟฟิต

  ห้องชุด

  ห้องโรงแรม

  A.E

  มีความตั้งใจ พัฒนา รับผิดชอบในหน้าที่ที่ดูแล

  สวัสดิการ

  • เงินเดือน
  • OT
  • โบนัส
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าตำแหน่ง